Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (mã chứng khoán: TTD) vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 4.

Cụ thể, tỷ lệ khám chữa bệnh tăng hơn 5%, kéo theo tổng doanh thu lên mức 545 tỷ đồng. Hoạt động khám chữa bệnh đóng góp xấp xỉ 413 tỷ đồng vào tổng doanh thu, tương đương tỷ trọng khoảng 76%. Nguồn thu còn lại của công ty đến từ bán thuốc và dịch vụ nhà hàng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra nên công ty xin ý kiến cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 33%, thay vì 30% như trước đó.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, sau 12 năm thành lập, bệnh viện đã hoạt động ổn định nên chỉ cần tuyển dụng nhân sự mới để phát triển kỹ thuật mới hoặc thay thế người lao động nghỉ việc.

Bệnh viện Tim Tâm Đức ước tính năm nay có thể thực hiện 500 ca phẫu thuật tim, 1.800 ca thông tim ca thiệp và điện sinh lý tim. Để thực hiện điều này, bệnh viện sẽ bổ sung bốn thiết bị khám chữa bệnh hiện đại như máy can thiệp tim mạch vành, máy X-quang kỹ thuật số… và phát triển ý tưởng khoa Săn sóc đặc biệt cho những bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc chuyên nghiệp như bệnh viện nước ngoài.

Bệnh viện đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 550 tỷ đồng và 64 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Phương Đông

Nguồn: vnexpress