THÔNG TIN CHUNG

Mạng tin tức mua bán trực tuyến Rao 30 Giây – rao30s.net

Một sản phẩm của Công ty TNHH Unlimited, phục vụ cho nhu cầu nội bộ và hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng.

Trang được chạy thử nghiệm trước khi xin Giấy phép hoạt động MXH chính thức do Bộ TTTT cấp.