Ở chế độ panorama (chụp toàn cảnh), điện thoại sẽ chụp nhiều hình rồi ghép lại bằng phần mềm sau đó. Các khung hình hoàn toàn bị trùng nhân vật chính khiến một người xuất hiện nhiều lần trong ảnh. 

Nguồn: vnexpress